Wilson and Gisvold's textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Marlowe Beale, John H Block, Charles Owens Wilson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0781779294

ISBN-13: 978-0781779296

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins , 2011

Mô tả vật lý: x, 1010 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106590

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH