Automatic control of atmospheric and space flight vehicles : design and analysis with MATLAB® and Simulink®
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ashish Tewar,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0817648631

Ký hiệu phân loại: 629.1 Aerospace engineering

Thông tin xuất bản: New York :Birkhäuser, 2011,

Mô tả vật lý: xiv, 374 p. : , ill. ; , 24

Ngôn ngữ:


SIMULI-- MATL-- Flight contr-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH