Automatic control of atmospheric and space flight vehicles : design and analysis with MATLAB® and Simulink®

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ashish Tewari

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0817648631

ISBN-13: 978-0817648633

ISBN-13: 978-0817648640

Ký hiệu phân loại: 629.1 Aerospace engineering

Thông tin xuất bản: New York : Birkhäuser, 2011

Mô tả vật lý: xiv, 374 p. : , ill. ; , 24

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106615

Includes bibliographical references (p. 367-368) and ind
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH