Advanced calculus : a differential forms approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0817684115

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :Birkhäuser, 2014, [Third edition]/Reprint of the 1994 edition.

Mô tả vật lý: xix, 508 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Calculu-- Calculus. -- fast ; (OCoLC)fst008441

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH