Biophysical chemistry
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Alan Cooper, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0854044809

Ký hiệu phân loại: 547.1 Physical and theoretical chemistry

Thông tin xuất bản: Cambridge :Royal Society of Chemistry, 2004.,

Mô tả vật lý: 184 p. :, ill. ;, 25 cm.

Ngôn ngữ:


Physical biochemistry.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH