Positive psychology : the science of human flourishing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1111834121

Ký hiệu phân loại: 150.1988 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA :Wadsworth, Cengage Learning, 2012., 2nd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 381 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Positive psychology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH