OCA Oracle Database 12c administrator certified associate study guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Biju Thomas, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  111864395X

Ký hiệu phân loại: 005.7575 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [Indianapolis, Ind.] :Sybex, a Wiley brand, 2014,

Mô tả vật lý: lxii, 1161 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


* Oracle (Computer file)
  - Examinations
* Study guides.
* Database management
  - Examinations
* Study guides.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH