Analog and mixed-signal electronics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781118782668


Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons Inc., 2015,

Mô tả vật lý: xiv, 519 pages : , illustrations ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Electronic circuits. -- Mixed signal circuits. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH