Particle adhesion and removal

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ravi Jaiswal, K. L Mittal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118831533

Ký hiệu phân loại: 530.4 States of matter

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Salem, Massachusetts : John Wiley and Sons, Inc. ; Scrivener Publishing LLC, 2015

Mô tả vật lý: xvii, 549 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106791

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH