Wiley CPAexcel exam review 2015. Study guide. Auditing and attestation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781118917664

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Hoboken ; New Jersey :John Wiley & Sons, 2015,

Mô tả vật lý: 1 volu

Ngôn ngữ:


Attest function (Auditing) -- Examinations ; Study guide; Auditing -- Examinations ; Study guide

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH