Introduction to modern virology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: N. J Dimmock, A. J Easton, K. N Leppard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119978107

Ký hiệu phân loại: 579.2 *Viruses and subviral organisms

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc, 2016

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106821

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH