Psychology : a concise introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781429261555

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2012, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 1v. (various pagings) : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH