Exploring psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1429266791

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2014, 9th ed.

Mô tả vật lý: xl, 580, A-10, B-16, C-5, D-41, E-7, G-13, R-86, NI-14, SI-12 p. : , chiefly ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 106915
Psychology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH