Anti-money laundering in a nutshell : Awareness and compliance for financial personnel and business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Sullivan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1430261617

ISBN-13: 978-1430261612

Ký hiệu phân loại: 364.1680973 Criminal offenses

Thông tin xuất bản: New York, NY : Apress, 2015

Mô tả vật lý: 206p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106917

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH