Medical physiology :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780808924494 (International edition)

Ký hiệu phân loại: 612

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Saunders/Elsevier, [2012], Updated second edition.

Mô tả vật lý: xiii, 1337 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 106922

Human physiology ; Textbooks. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn