Computing handbook : computer science and software engineering
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: CRC Press, 2014,

Mô tả vật lý: text file, PDF.

Ngôn ngữ:

ID: 106943
Computer science
  - Handbooks
     manuals
     etc.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH