Grossman & Baim's cardiac catheterization, angiography, and intervention

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 616.1

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, [2014], Eighth edition.

Mô tả vật lý: xxv, 1141 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 106985

Angiography.; Cardiac catheterization.; Cardiac Catheterization.; Angiography ; methods.; Heart Diseases ; diagnosis.; therapy.; Heart Function Tests ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn