Hepatobiliary and pancreatic surgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781451154290

Ký hiệu phân loại: 617.5

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Lippincott Williams & Wilkins, 2013.,

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 106990

Biliary tract ; Liver ; Pancreas ; Surgery.; Digestive System Surgical Procedures ; methods.; Liver Diseases ; Biliary Tract Diseases ; Pancreatic Diseases ; surgery.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1 Phụ lục (116.9 MB)


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn