The 5-minute urology consult

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 616.6

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Wolters Kluwer Health, [2015], Third edition.

Mô tả vật lý: I, 1032 pages ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 106997

Urinary organs ; Diseases ; Handbooks, manuals, etc. ; Urology ; Urologic Diseases ; Handbooks. ;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH