Lippincott illustrated reviews flash cards [flash card] : Physiology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robin R Preston

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1451191065

ISBN-13: 978-1451191066

Ký hiệu phân loại: 612 Human physiology

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015.

Mô tả vật lý: 420 flash cards with book ring : , colour illustrations ; , 15 x 10 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106999

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH