Pharmacology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Finkel, Thomas A Panavelil, Karen Whalen

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1451191774

ISBN-13: 978-1451191776

Ký hiệu phân loại: 615.1076 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015

Mô tả vật lý: xi, 664 pages : , color illustrations ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107000

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH