Psychology in everyday life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. Nathan DeWall, David G Myers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1464109362

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers, 2014

Mô tả vật lý: xlvii, 435 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 107027

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH