Psychology in everyday life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781464109362

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2014, Third edition.

Mô tả vật lý: xlvii, 435 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH