Stoelting's handbook of pharmacology and physiology in anesthetic practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pamela Flood, James P Rathmell, Steven L Shafer, Robert K Stoelting

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1605475491

ISBN-13: 978-1605475493

Ký hiệu phân loại: 615.7 Pharmacokinetics

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015

Mô tả vật lý: xi, 808 pages : , illustrations (some color) ; , 19 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 107127

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH