Numerical structural analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1606504894

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: New York, [New York] (222 East 46th Street, New York, NY 10017) :Momentum Press, LLC, 2015,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


Structural analysis (Engineering) -- Mathematical models.; Electronic monograph.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH