OpenStack Cloud computing cookbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781782174653

Ký hiệu phân loại: 004.6782 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Publishing Limited, 2015, Third edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource (436 pages) : , illustrations (some color)

Ngôn ngữ:

ID: 107156

Cloud computing -- Handbooks, manuals, etc.; Computer networks -- Handbooks, manuals, etc.; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH