The welding entineer's guide to fracture and fatigue

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781782423706

Ký hiệu phân loại: 671.520422

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Elsevier, 2015., 1st edition.

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 107158

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn