Blueprints visual scripting for unreal engine [electronic resource] : build professional 3D games with unreal engine 4's visual scripting system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brenden Sewell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1785285097

ISBN-13: 978-1785286018

Ký hiệu phân loại: 604.25 Preparation and reading of copies

Thông tin xuất bản: Birmingham, England ; Mumbai, [India] : Packt Publishing, 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource (188 pages) : , illustrations (some color).

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107176


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH