Blueprints visual scripting for unreal engine [electronic resource] : build professional 3D games with unreal engine 4's visual scripting system
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brenden Sewell, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781785285097

Ký hiệu phân loại: 604.25 Preparation and reading of copies

Thông tin xuất bản: Birmingham, England ; Mumbai, [India] :Packt Publishing, 2015,

Mô tả vật lý: 1 online resource (188 pages) : , illustrations (some color).

Ngôn ngữ:


Blueprints. -- Engineering drawings. -- Electronic books. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH