Waste materials and by-products in concrete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Rafat Siddique, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  354074293X


Thông tin xuất bản: Berlin :Springer , 2008,

Mô tả vật lý: xvi, 413 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete -- Additives.; Waste products as building materials.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH