Multifunctional metallic hollow sphere structures : manufacturing, properties and application
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  3642004903

Ký hiệu phân loại: 624.182 Metals

Thông tin xuất bản: Berlin ; London :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: vi, 256 p. : , ill. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Met-- Metallschaum -- Aufsatz; swd 07 ; Metallsch-- Foamed m-- swd 07 ; Metallischer Werkst-- Metals -- Technological inn; swd 07 ; Vielzellwerkst-- Building materials -- Technological inn; Metallischer Werkstoff -- Aufsatz ; Vielzellwerkstoff; Aufsatzsamml-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH