Surgical atlas of perforator flaps : a microsurgical dissection technique

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9401798334

Ký hiệu phân loại: 617.05 Surgery utilizing specific instruments and techniques or specific groups of instruments and techniques

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2015.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107439

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH