Handbook of porphyrin science [electronic resource] : with applications to chemistry, physics, materials science, engineering, biology and medicine. Vol. 26, Heme biochemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Glória C Ferreira

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9814407755

Ký hiệu phân loại: 547.593 *Hetero nitrogen compounds

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, N.J. : World Scientific Pub. Co., 2014

Mô tả vật lý: lxii, 478 p. : , ill. (some col.)

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 107450

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH