Schaum's outline of theory and problems of college mathematics [electronic resource] : algebra, discrete mathematics, precalculus, introduction to calculus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071425888

Ký hiệu phân loại: 515.076 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 1958., 3rd ed.

Mô tả vật lý: vi, 426 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Mathematics -- Problems, exercises, etc.; Mathematics.-- Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH