Cambridge International AS and A Level Mathematics Pure Mathematics 1 [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sophie Goldie, Roger Porkess

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1444146448

ISBN-13: 978-1444179323

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: London : Hodder Education, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (322 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 107468

This brand new series has been especially written for the University of Cambridge International Examinations course for AS and A Level Mathematics (9709)
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH