Accounting for non-accountants [electronic resource] : a manual for managers and students
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Graham Mott, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0749444169


Thông tin xuất bản: London :Kogan Page, 2005, 6th ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 344 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Corporations -- Great Britain ; Accounting.; BUSINESS & ECONOMICS -- Accounting ; Financial. ; bisacsh; Corporations -- Accounting. ; fast ; (OCoLC)fst00879778; Great Britain. -- fast ; (OCoLC)fst01204623; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH