Study guide and solutions manual : organic chemistry, a short course, thirteenth edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David J Hart, Harold Hart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 111142585X

ISBN-13: 978-1111425852

Ký hiệu phân loại: 547 Organic chemistry

Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012

Mô tả vật lý: vi, 412 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 107489

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH