Hydroponics for the home grower

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard M Resh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1482239264

ISBN-13: 978-1482239263

Ký hiệu phân loại: 631.585 Soilless culture (Hydroponics)

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, 2015.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107497

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH