Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Văn Việt, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.2 Bridges

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Cầu bêtông cốt thép (trên đường ôtô)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH