Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu : Bài giảng môn học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Công trình cầu đường -- Xây dựng trên nền đất yếu-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH