Hybrid dynamical systems : controller and sensor switching problems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robin J Evans, Andrey V Savkin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0817642242

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Boston : Birkhauser, 2002

Mô tả vật lý: x, 153 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107584

Includes bibliographical references (p. [137]-150) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH