Chemistry, Physics, and Materials Science of Thermoelectric Materials [electronic resource] : Beyond Bismuth Telluride

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. P Hogan, M. G Kanatzidis, S. D Mahanti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1441992789

ISBN: 9781461348726 (print)

Ký hiệu phân loại: 620.11295 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 2003

Mô tả vật lý: X, 317 p. , digital.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107649

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH