Perspectives in Powder Metallurgy Fundamentals, Methods, and Applications [electronic resource] : Volume 4 Friction and Antifriction Materials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry H Hausner, Peter K Johnson, Kempton H Roll

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1468430158

ISBN: 9781468430172 (print)

Ký hiệu phân loại: 620.16 Metals

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 1970.

Mô tả vật lý: digital.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107652

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH