Surgical management of hepatobiliary and pancreatic disorders

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  020341344X

Ký hiệu phân loại: 617.556

Thông tin xuất bản: London ;New York :Independence, KY :Martin Dunitz ;Distributed in the USA by Taylor & Francis, 2003.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 500 p.) :, ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 107770

Biliary tract; Pancreas; Surgery.; Biliary Tract Diseases; Liver Diseases; surgery.; Pancreatic Diseases;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn