Fundamentals of clinical practice [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott A Fields, Warren Lee Holleman, Mark B Mengel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0306475650

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Kluwer Academic, 2002

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107771

Includes bibliographic references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH