Stahl's essential psychopharmacology : neuroscientific basis and practical application

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen M Stahl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1107025981

ISBN-13: 978-1107686465

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013

Mô tả vật lý: xv, 608 p. : , ill. (come col.) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107881

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH