Veterinary technician's handbook of laboratory procedures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Melissa Andrasik-Catton, Brianne Bellwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118341937

ISBN-13: 978-1118341933

Ký hiệu phân loại: 636.089 Veterinary sciences Veterinary medicine

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa, USA : Wiley Blackwell, 2014

Mô tả vật lý: xv, 182 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 107883

Includes bibliographical references (page 169) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH