Quản trị cơ sở dữ liệu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.74068

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Cơ sở dữ liệu, Quản trị,

DÃY KỆ
2B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.740
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn