Flow and combustion in reciprocating engines
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783540641421

Ký hiệu phân loại: 629.2538 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Berlin :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: ix, 420 p. :, ill. (some col.) ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles-- Motors; Combustion; Automobiles-- Fuel consumption; Fuel-- Fluid dynamics

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH