Shaw's textbook of gynaecology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9788131236727

Ký hiệu phân loại: 618.1

Thông tin xuất bản: New Delhi, India :Elsevier, 2015., Sixteenth edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource (597 pages) :, illustrations.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 107988

Gynecology.; Generative organs, Female; Surgery.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn