Quantitative chromatographic analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas E Beesley, Benjamin Buglio, Raymond P. W Scott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824705033

Ký hiệu phân loại: 545 Quantitative analysis

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2001

Mô tả vật lý: xi, 378 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 107996

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH