Thiết bị quản lý thời gian cuộc gọi dùng vi điều khiển pic16f84a

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Việt Thắng, Trương Ngọc Bảo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2005

Mô tả vật lý: 96 tr. ;

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 10802

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH