Soldiers and ghosts : a history of battle in classical antiquity
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: J, E, Lendon, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0300106637

Ký hiệu phân loại: 355 Military science

Thông tin xuất bản: New Haven :Yale University Press, 2005,

Mô tả vật lý: xii, 468 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


1. Military art and science
  - History.; Military history
     Ancient.-1. Military art and science
  - History.
2. Military history
     Ancient.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH